Informace pro děti a rodiče

Informace pro děti a rodiče

Vážení rodiče, 
zájmové kroužky budou ukončeny v roce 2021 v pátek 17. 12. 2021.
Klub bude mít otevřeno do středy 22. 12. 2021. 
Od středy 23. 12. 2021 bude DDM Cvikováček uzavřen.
V novém roce 2021 začnou zájmové kroužky již v prvním týdnu od 3. 1. 2022.

Děkujeme za přízeň a přejeme všem za tým DDM Cvikováček pohodové Vánoce prožité ve zdraví v kruhu rodinném.

Comments are closed.