PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Přihlašování do jednotlivých zájmových kroužků na nový školní rok bude spuštěno v pátek 2. 9. 2022 v 18.00 na stránkách www.cvikovacek.cz v Klientském centru Domeček.

Na stránkách najdete od 1. 9. 2022 nabídku kompletní nabídku zájmové činnosti.

Těšíme se na vás.
Kolektiv DDM Cvikováček

Comments are closed.