Projekt Cvikováček

Projekt Cvikováček

Projekt je zaměřen na personální podporu  v DDM Cvikováček – práce školního asistenta ve výši 0,8 úvazku, dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých školských zařízení. Smyslem je získávání a přenos příkladů z dobré praxe.

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2021
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Cílem je podpoření DDM Cvikováček, zvyšování kvality každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků.

Školní asistent poskytuje podporu při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s rodinou, školou, pomáhá překonávat bariéry mezi DDM a rodinou. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s účastníky se speciálními potřebami. Školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti.