Podmínky zájmového vzdělávání

Podmínky zájmového vzdělávání

1. Řádně a úplně vyplněná přihláška.
2. Zaplacení poplatků za zájmové vzdělávání:
děti 200,- Kč/pololetí (400,- Kč/školní rok), dospělí 250,- Kč/rok.

V případě potřeby akceptujte nezbytné organizační změny zájmových útvarů
(místo, den, doba činnosti ZÚ).
S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat.
V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná.

Všichni účastníci  zájmového vzdělávání budou  seznámeni s vnitřním řádem.

Upozorňujeme, že ze všech akce DDM Cvikováček je pořizována fotodokumentace.
Pokud nechcete být foceni, upozorněte fotografa.

ČINNOST ODDÍLŮ BUDE ZAHÁJENA 1. 10. 2021. Zájmový kroužek Atletika začíná již v měsíci srpnu a září.
Upozornění: Činnosti jednotlivých oddílů se mohou zúčastnit
pouze řádně přihlášeni a registrovaní členové.

Šárka Matoušková
ředitelka Domu dětí a mládeže Cvikováček