Podmínky zájmového vzdělávání

Podmínky zájmového vzdělávání

1. Řádně a úplně vyplněná přihláška.
2. Zaplacení poplatků za zájmové vzdělávání:
děti 200,- Kč/pololetí (400,- Kč/školní rok), dospělí 250,- Kč/rok.

Pokud neuhradíte poplatek za zájmové vzdělávání do data splatnosti
(I. pololetí do 15. 10. 2017 a II. pololetí do 28. 2. 2018),
následujícím pracovním dnem zaniká členství v DDM Cvikováček.

V případě potřeby akceptujte nezbytné organizační změny zájmových útvarů
(místo, den, doba činnosti ZÚ).
S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat.
V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná.

Upozorňujeme, že ze všech akci DDM Cvikováček je pořizována fotodokumentace.
Pokud nechcete být foceni, upozorněte fotografa.

ČINNOST ODDÍLŮ BUDE ZAHÁJENA 2. 10. 2017
Upozornění: Činnosti jednotlivých oddílů se mohou zúčastnit
pouze řádně přihlášeni a registrovaní členové.

Šárka Matoušková
ředitelka Domu dětí a mládeže Cvikováček