Podmínky zájmového vzdělávání

Podmínky zájmového vzdělávání

1. Řádně a úplně vyplněná přihláška. Podáním přihlášky souhlasím s pravidly zájmového vzdělávání dítěte (dospělého) v DDM Cvikováček.

2. Zaplacení poplatků dle splatnosti za zájmové vzdělávání:
děti 200,- Kč/pololetí (400,- Kč/školní rok) za zájmový kroužek, dospělí 250,-/pololetí (500,-Kč na školní rok) za zájmový kroužek

V případě, že poplatek neuhradíte do data splatnosti, ani po výzvě, může být členství v DDM Cvikováček ukončeno.

V případě potřeby akceptujte nezbytné organizační změny zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti ZÚ). S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a v souladu v Nařízením GDPR.

Podáním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem DDM Cvikováček (k dispozici na webové stránce www.cvikovacek.cz/o-nás/dokumenty/, nebo v listinné podobě na nástěnce v 1. patře DDM Cvikováček, s provozním řádem zájmového kroužku (k dispozici u vedoucího zájmového kroužku) a že jsem byl poučen o pravidlech zpracování osobních údajů a podmínkách pořizování audio a video záznamů a fotografování) na webové stránce www.cvikovacek.cz/o-nás/dokumenty/ nebo v listinné podobě na nástěnce v 1. patře DDM Cvikováček.

Šárka Matoušková
ředitelka Domu dětí a mládeže Cvikováček p. o.