Projekt Školní klub v DDM Cvikováček

Projekt Školní klub v DDM Cvikováček


1. 7. 2019 jsme zahájili realizaci projektu s názvem DĚTSKÝ KLUB A LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DDM Cvikováček CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010135

Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem je zlepšení postavení a uplatnitelnosti rodičů na trhu práce, a to prostřednictvím založení a provozování dětského klubu a letních příměstských táborů.
Otevřeli jsme v Domu dětí a mládeže Cvikováček v Sokolovně v Komenského ulici Školní klub, který je otevřený pět dnů v týdnu od pondělí do pátku. Jeho odloučené pracoviště je v hlavní budově v Domu děti a mládeže Cvikováček v ČSLA 195/I.
Zároveň se v rámci aktivity uskuteční každoročně 4 příměstské tábory. Podzimní, jarní a dva letní příměstské tábory. Z toho jeden cyklistický.
Činnost klubu a příměstských táborů je propagována pomocí webových stránek a letáků.