Prohlášení  DDM Cvikováček ke stávce 27. 11. 2023

Prohlášení  DDM Cvikováček ke stávce 27. 11. 2023

Opakovaně nesouhlasíme se škrty MŠMT, které již postihly a dále mají postihnout oblast školství.

Již v roce 2023 pro nás nepříznivě dopadlo nové financování DDM a středisek volného času.

Máme podporu našeho města Cvikov.

Ale i přesto sdílíme velké obavy ohledně změn financování nejenom domů dětí. Osobně se nás všech  tako situace dotýká v DDM Cvikováček.

I přes to se v pondělí nezapojíme do stávky, všechny zájmové kroužky jsou otevřené podle rozvrhu. Těšíme se na vaše děti.

Tým DDM Cvikováček

Comments are closed.